Bemutatkozás

Egyesületünk Nyírteleki Ápolási Egyesület néven 1998. március. 9.-ban alakult meg 28 taggal Nyírtelek Nagyközségben.

Elsődleges küldetése a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése Nyírteleken és a környező bokortanyákon.

Szervezetünk tevékenységi köre kiterjed az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, mellett a szociális tevékenységek széles spektrumára.

Családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés-oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztést segítő, kulturális tevékenységek területére.

Tevékenységünk célcsoportja elsősorban fogyatékkal élő és csökkent munkaképességű emberek köréből kerül ki, akik többnyire társadalmi helyzetüket tekintve hátrányos helyzetűek. Részükre folyamatosan szervezünk olyan programokat, tanácsadásokat melyek a visszavezetést segítik.

Rohanó világban élünk ahol a technikai vívmányok, az ipari fejlődés- áldásai mellett- az emberi létet is veszélyeztetik. Nem tudhatjuk, hogy a nagy rohanás közepette nem történik e velünk olyan esemény, amely az egészségünket, látásunkat, értelmi képességünket, hallásunkat és mozgásszabadságunkat veszélyezteti.

Ma nekünk, embereknek alapvető tulajdonságunknak kell legyen a tolerancia, a másság elfogadása. Erre tudjuk – sajnos – nem mindenki képes.

Ennek ellenére kötelességünk a hiányokat pótolni, vagy abban segítséget nyújtani. Jelentős értelmi és érzelmi fejlődésen kell átmennünk ahhoz, hogy súlyos betegeket vagy fogyatékkal élő embereket el tudjunk fogadni. Fontos, hogy a betegágyán fekvő vagy tolókocsiban ülő, esetleg fehér bottal közlekedő személy ne sajnálatot váltson ki belőlünk.

Tudjuk, hogy az elsődleges szocializáció színtere a család, ahol az alapvető viselkedési formákat megtanuljuk. Itt tanulunk arról, hogy a másság elfogadása alapvető emberi érték.

Természetesen nagy jelentőséggel bír az életünk során a tanulással elsajátított ismereteknek is. Az óvoda és iskolarendszer különböző állomásai mind- mind az elfogadás szintjeinek tanulását is jelentik.

A társadalmi környezet és a helyi civil közösségekben rejlő erők még mindig kiaknázatlanok.

Nagy előrelépést jelent a 2003-as év melyet a fogyatékkal élők évének nyilvánítottak. Esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter kinevezésére került sor.

Ezt a munkát („ missziót „) vállalta fel egyesületünk 1998-ban amikor a szervezet létrehozásáról döntöttünk.

2000 októberében a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatásával egyesületünk létrehozta a Támogató Szolgálatot, speciális emelőszerkezettel ellátott autóval és képzett szakemberekkel. 2004 március 11- vel jogerőre emelkedett határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkezünk. Jogszabályváltozás következtében a támogató szolgáltatás 2009. január 01.-től már nem tartozik a kötelező önkormányzati feladatok közé, „csupán” állami feladat, így nem lehet rá igényelni állami normatívát. 2008. augusztusában pályázatot írt ki a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) a támogató szolgáltatok és a közösségi ellátások állami befogadására, melynek révén a nyertes pályázók 3 évre megkapják az állami támogatást a szolgáltatás működtetéséhez.

2002- ben új időszámítás kezdődött az egyesület életében. A Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei Területfejlesztési Tanács és az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával „Enyhe és középsúlyos szellemi fogyatékkal élő fiatalkorúak „részére Gondozóházat építettünk. A lakhatási engedély birtokában, 2004 januárjában a működési engedély iránti kérelmet benyújtottuk az illetékes jegyzőhöz.

A beruházás értéke a saját erővel együtt 22.500 E forint lett. Külön örülünk annak, hogy a megvalósítás mindössze 10 hónap alatt valósult meg.

Az épület kialakításával a székhelyünk megváltozott és a Puskin u. 43/b. szám alatt egy központi helyre tudtuk a különböző feladatok ellátásának adminisztrációját és technikai feltételeit vonni.

A Fogyatékos Személyek Nappali intézménye 2004. november 16.-án jogerőre emelkedett működési engedéllyel, 15 fővel megkezdte a működését. A megnövekedtet igények következtében az ellátottak engedélyezett létszámát 25 főre, majd 40 főre kértük meg, a jogerőre emelkedés dátuma 2007. október 17. 2009. február 1.-én indult az EÁOP 5.1.3. pályázati program keretein belül gondozóházunkat 432,5 m2 alapterületűvé bővítettük. Jövőbeni terveink között szerepel szolgáltatásunk bővítése, annak érdekében, hogy a fogyatékkal élő emberek minél komplexebb ellátásban részesüljenek, s vállalt küldetésünket minél eredményesebben tudjuk teljesíteni.

2006-ban megváltoztattuk egyesületünk nevét jelenlegi nevünkre, ezzel is érzékeltetve, hogy a hátrányos helyzetű emberek reintegrációján túl szerepet vállalunk településünk civil érdekérvényesítésében. Több NCA-s pályázat segítségével a települési és térségi civil élet meghatározó alakjává váltunk.

 

Jövőben megfogalmazott céljaink

  • 2006 óta Egyesületünk nyilvántartott felnőttképzési intézmény. Felnőttképzési intézményként is próbálunk segítséget nyújtani a környék hátrányos helyzetű emberei számára, tanfolyamok szervezésén túl folyamatos szolgáltatásokat is nyújtunk számukra (fénymásolás, egyéni álláskeresési tanácsadás stb). Célunk az intézményi akkreditáció megszerzése, ezáltal a célcsoport számára támogatott képzések megvalósítása.

Eredményeink

  • 2005 év májusában egy HEFOP program keretében sikeresen zárult számítógép-kezelő (használó) tanfolyamunk, melynek befejezése után 12 roma fiatal szerzett OKJ-s szakképesítést.
  • Tevékenységünket állami normatívából, és pályázatokból finanszírozzuk.
  • Gazdaságilag Egyesületünk stabil. Likviditási problémáink nincsenek.
  • Saját tulajdonú ingatlannal rendelkezünk 2003 óta, melynek építését a megyei Fejlesztési ügynökség, és a Szociális Minisztérium támogatásával valósítottuk meg.
  • A fentiekben felsorolt tevékenységeinket 12 fő dolgozóval és 8 fő önkéntes segítővel látjuk el. Segítőink főleg a gondozottak családtagjai.
NEA logo