Fogyatékos személyek nappali ellátása

“Mert közös a világunk: nincs külön az épek és egy másik a fogyatékossággal élők számára, egyetlen világ van, s valamennyiünknek abban kell élnünk, emberséges békességben.”
(De Jure Alapítvány)

A Nyírteleki Civil Centrum által fenntartott Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye immár 2004 évtől látja el Nyírtelek városában feladatát. Jelenleg 40 fő napközbeni tartózkodására nyújt lehetőséget.

A nappali ellátást elsősorban saját otthonukban élő, 3 életévüket betöltött, önmaguk ellátására részben képes vagy önellátásra nem képes fogyatékkal élő személyek vehetik igénybe. Bármilyen fogyatékossággal élő ember életében a legborzasztóbb a kiszolgáltatottság, a másoktól való függés. Intézményünk egyik legfontosabb célkitűzése a minél magasabb szintű önállóság elérése, természetesen egyénektől és képességektől függően.

  • Intézményünkben igénybe vehető szolgáltatások:
  • szabadidős programok szervezése (például rendezvények szervezése, sajtótermékek, könyvek, társasjátékok, rádió
  • munkavégzés szervezésének lehetősége
  • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, illetve a szakellátás igénybevételének elősegítése
  • hivatalos ügyek intézésének a segítése
  • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
  • egyénre szabott gyógypedagógiai fejlesztés

A fogyatékkal élő emberek gyakran érzik magukat kirekesztett embereknek, olyanoknak, akik nem „hasznos” tagjai a társadalomnak. A nappali ellátás nyílt színtere az integrációnak, hiszen nyitott programok során lehetőséget biztosít az épekkel való találkozásra, a közös tevékenységekre, a társas kapcsolatok építésére. Ezáltal elkerülhetővé válik a sérült ember elszigetelődése a társadalomtól, embertársaitól.

Az ellátottak köre

A nappali ellátást elsősorban saját otthonukban élő:

  • 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk miatt, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek
  • 3. életévüket betöltött önkiszolgálásban részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek.

Az ellátás igénybevételének esetén szükséges az ellátott, illetve törvényes képviselőjének kérelme, valamint a fogyatékosságot igazoló orvosi igazolás.

Szekrényes Lívia
intézményvezető

Fogyatékos Személyek Nappali Intézményének szolgáltatásairól a mellékletben található dokumentumban olvashat bővebben.
Fogyatékos személyek nappali intézménye