Szakmai műhely

Megalakult a Szakmai Műhely!
A HEFOP 2.2. pályázat megvalósításának záróprogramjai között megalakult a szakmai műhelyünk.

Az együttműködés előzménye, történeti áttekintés: Nyírteleken 18 aktív civil szervezet működik. Az önkormányzat fontos feladatának tekinti ezen szervezetek támogatását. Az anyagi lehetőségük szűkössége miatt, más formáját választotta az önkormányzat a civil szféra erősítésének. Pár évvel ezelőtt létrehozta a Civil Fórumot, mely megpróbálja összefogni a település és vonzáskörzetének civileit, több-kevesebb sikerrel. Ez a Fórum évente összejövetelt szervezetett a szervezetek részére, de ez a hatékony szakmai munkának nem igazán biztosított helyszínt. Ezért szervezetünk 2006-ban megpályázta és elnyerte az NCA Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiuma által kiírt pályázatot, melyben 14 partner szervezettel dolgoztunk együtt. Az együttműködés keretein belül rendszeresen tartottunk fórumokat, rendezvényeket, kirándulásokat, melynek dokumentumait elektronikusan becsatoljuk. A program egy nyitórendezvénnyel indult, ezen alkalommal, kérdőív segítségével feltérképeztük a helyi civilek igényeit a programok, fórumok témájával kapcsolatban. Ily módon felvetődött témák között az önkormányzatok és a civilek kapcsolata, támogatási formák és ezek tapasztalatai. A másik kérdéskör a működések jogszerűségére összpontosított, így a tárgyévi adószabályok, nyilvántartási szabályok, jelentési kötelezettségek, és a hálózat hatékony kiépítésének lehetőségei. A harmadik kérdéscsoport a pályázati lehetőségek bemutatására koncentrált. A pályázat keretében létrejött egy megyeszerte terjesztett kiadvány, mely a helyi civileket és tevékenységüket mutatja be. Ezen kiadvány nagy sikerrel került terjesztésre, hiszen számtalan szervezet keresett meg bennünket, hasonló tervekkel, és az együttműködés lehetőségeivel. A kiadvány meglétén túl civil rendezvények, kirándulások szavatolják a program lezárása utáni együttműködésünket. Nagy igény mutatkozik a helyi és kistérségi civilek részéről a program folytatására, hiszen legtöbbjük folyamatos likviditási problémákkal küzd, és a projekt lehetőséget biztosít ingyenes tanácsadásokra, pályázati koordinációra, fénymásolásra, internetezérse.

A szakmaiság és a hatékony együttműködés miatt, jelen pályázatunk koordinációjában részt vesz az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság, aki a kistérségi civilek hatékony összefogásában is részt vesz. A Társasággal a kapcsolatunk nem újkeletű. Számos programot valósítottunk meg együtt. Legnagyobb jelentőséggel bíró programunk a HEFOP 2.2.1 Szociális Szakemberek képzése projekt, melyet konzorciumban valósítottuk meg. A projekt nagyon sikeres volt, hiszen 30 települési szociális szakembert képeztünk ki. A program utáni együttműködésünk zálogaként létrehoztunk egy szakmai műhelyt, melynek koordinációjában a Társaság is részt vesz. A jelenleg megpályázott projekt is hatékonyan segítené a kettőnk közötti együttműködést.