Támogató szolgálat

A fogyatékkal élő emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán, vagy egyáltalán nem képesek élni. E hátrányok enyhítésére és esetleges megszüntetésére alakult meg Egyesületünk Támogató Szolgálata, amely már 8. éve segíti a rászorultakat.

A Támogató Szolgálat speciálisan fogyatékkal élőknek nyújtott szolgáltatás. A gondozóink az ellátottak otthonában nyújtanak segítséget az önálló életvitel fenntartásában, illetve megteremtésében. Személyi segítőink lelkiismeretesen, és nagyfokú szakmai felkészültséggel végzik munkájukat, a gondozottainkkal együttműködő, már-már „családias” kapcsolatot alakítanak ki. Igyekszünk mindenki számára egyénre szabottan biztosítani minden olyan lehetőséget, amely hozzájárulhat a sérült emberek önállóbb és teljesebb életéhez.

Hiszen – a fogyatékosságból adódóan – sokaknak az élet mindennapi feladatainak elvégzése is gondot okoz. Nem tudnak reggel egyedül felkelni, felöltözni, étkezni, tisztálkodni. Ha ezek az alapvető szükségletek nincsenek kielégítve, akkor sok esetben már nincs igény arra, hogy a sérült ember kimozduljon otthonából, barátokkal, ismerősökkel találkozzon, rendezvényeken, különböző kulturális programokon vegyen részt. Sajnos az is gyakran előfordul, hogy a fogyatékkal élő „másnak”, kevesebbnek érzi magát a társadalom tagjaival szemben, ezért él visszavonultan, elszigetelten. A Támogató Szolgálatunk fontos feladatának tekinti nemcsak a fizikai szükségletek kielégítését, hanem az elmagányosodás és izoláció megakadályozását is. E célok megvalósítása érdekében a következő szolgáltatásokat nyújtjuk:

  • Személyi segítés: a gondozott lakókörnyezetében történő segítése, vagy a gondozott érdekében végzett tevékenység. A dolgozóink segítséget nyújtanak pl.: mosdatásban, fürdetésben, kiültetésben, tornáztatásban, öltöztetésben, étkezések lebonyolításában, sétáltatás, levegőztetés megvalósításában, továbbá hivatalos ügyek intézésében, gyógyszerek felíratásában, kiváltásában, bevásárlások lebonyolításában.
  • Szállító szolgálat: segítséget nyújtunk gondozottjainknak bármilyen úti cél elérésében. Akár orvoshoz, szakrendelésre, vagy valamilyen közösségi programra (pl.: kiállítás, színház, mozi, múzeum, stb.) szeretne eljutni.
  • Információnyújtás, tanácsadás: A munkatársaink a szakmai tudásukkal igyekszenek tájékoztatni a klienseinket az őket érdeklő és érintő ügyekkel kapcsolatosan. Segítenek például a különböző kérelmek kitöltésében, dokumentációk beszerzésében.
  • Gyógypedagógiai fejlesztés: Szakképzett gyógypedagógus egyénre szabottan, fejlesztési terv alapján mozgásfejlesztést végez az ellátott otthonában, illetve az Egyesület Gondozóházában.
  • Mentális gondozás, rekreációs, szabadidős programok szervezése: Egyesületünk Gondozóházában rendszeresen szervezünk rendezvényeket, illetve megemlékezést a nagyobb ünnepeink alkalmával (pl.: farsang, húsvét, nemzeti ünnepeink, stb.), előadásokat szervezünk különböző témakörökben, kirándulásokat szervezünk gondozottjaink számára.

Bár az évről-évre folyamatosan csökkenő állami támogatás igencsak veszélyezteti a támogató szolgálatok fennmaradását, mégis bízom abban, hogy hosszú távon működhetnek, hiszen ezen szolgáltatásokra igenis szükség van.

Szekrényes Lívia
szolgálatvezető